Spring naar content

Wilma van Leersum

Leerkracht en coach & gecertificeerd GroepsGelukCoach

Wilma van Leersum

Als kind uit een onderwijsfamilie wist ik al op jonge leeftijd welk beroep ik zou kiezen. Het onderwijs zit als het ware in mijn DNA. Ik heb verschillende rollen in het onderwijs mogen vervullen: groepsleerkracht, teamleider, interim schoolleider en coach voor leerkrachten. Vanaf mijn eerste jaar als leerkracht hecht ik al veel waarde aan een fijne en veilige sfeer in een groep. Ik was en ben altijd nieuwsgierig naar het gedrag van het kind, met name naar wat erachter het gedrag schuil gaat. Dit heeft me doen besluiten om naast mijn baan in het onderwijs een bedrijf op het gebied van coaching op te starten, met als onderdeel kindercoaching. Toen vervolgens GroepsGeluk op mijn pad kwam, vielen er een aantal losse puzzelstukjes in elkaar. Ik kan dit zowel in mijn praktijk als in scholen aanbieden. Wat een verrijking!

Wilma-GroepsGelukCoach[69]
Wilma-GroepsGelukCoach[69]
Contact GGC - Wilma van Leersum
Intake formulier Wilma van Leersum

Persoonlijke gegevens

Vul hier de naam/namen in
Straat en huisnummer

Informatie

Zijn er interventies gedaan in de groep? *
Is er eerder hulp gezocht? *
groepsgelukleerkrachten
Ik heb de Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring gelezen en ga hiermee akkoord *
reCAPTCHA
Intake formulier - Teams - Wilma van Leersum

Persoonlijke gegevens

Straat en huisnummer

Informatie

Is er eerder hulp gezocht? *
Zijn er interventies gedaan in het team? *
Ik heb de Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring gelezen en ga hiermee akkoord *
reCAPTCHA

Over Wilma

In gevolgde opleidingen kwam ik in aanraking met het systemisch werken. Vanaf het eerste moment was ik enorm getriggerd. Toen ik tijdens een opleiding als representant deel nam aan een systemische opstelling, wist ik niet wat er gebeurde. Hoe was het mogelijk dat dingen die jaren diep verborgen zaten, nu zichtbaar werden. Bovendien was ik verbaasd over wat ik voelde als representant: ik voelde me als degene die ik vertegenwoordigde en niet kende. Bizar vond ik het (toen). Ik was verward, ontroerd, maar bovenal heel erg nieuwsgierig. Het zaadje was geplant. Hier wilde ik meer over weten/leren. Op LinkedIn las ik over GroepsGeluk. De keuze voor een training was snel gemaakt.

In alle leerjaren van het primair onderwijs heb ik GroepsGeluk in mogen zetten. Een systemische opstelling blijft me boeien. Kinderen worden zich bewust van hun eigen plekje in het systeem. Dit werkt voor het kind, de groep en de leerkracht zeer verhelderend. Leerkrachten zijn soms verbaasd over wat ze zien en horen. Doordat wat onzichtbaar was, zichtbaar wordt gemaakt, gaan leerkrachten en kinderen anders kijken. Er ontstaat begrip voor elkaar en dit heeft een positief effect op het klimaat in de groep.

Ik gun elk kind dat het in een veilige en vertrouwde sfeer kan ‘zijn’ en leren. Het kan zijn dat een kind deel uitmaakt van een onrustige groep. Dit heeft invloed op het pedagogisch klimaat en het leren. Het is dan ook van groot belang dat er rust gecreëerd wordt. Een opstelling met GroepsGeluk zorgt dat de rust, de veiligheid en daardoor het vertrouwen weer hersteld wordt. Door in alle rust en zonder oordeel te luisteren, wil ik de kinderen laten weten dat alles er mag zijn. Dat het verteld en gezien mag worden. En zij mogen zijn wie ze zijn. Dat ze deel uitmaken van een groep en elk kind erbij hoort. Ik hoop daarom dat ik GroepsGeluk op veel scholen in mag zetten. Ik word meerdere keren geraakt door hetgeen er wordt gedeeld in een groep. De oprechte verwondering blijft. Dit maakt het werken met GroepsGeluk heel bijzonder.

Ik draag graag mijn steentje bij aan het geluk van kind en leerkracht. En ook aan een fijne sfeer in een groep. Hoe fijn is het te kunnen leren en werken in een goede sfeer. Als dit aanwezig is kun je groeien. Bovendien ervaar ik dat het helpend is voor leerkrachten om middels een opstelling de groepsdynamiek zichtbaar te maken. Dit is voor mij, als coach van leerkrachten, heel waardevol.