Spring naar content

De leerkracht werkt voor de allereerste keer met GroepsGeluk. De kinderen kiezen een poppetje en zetten het neer op het groene veld. Wanneer iedereen zijn of haar poppetje geplaatst heeft, vraagt ze: “Wat zie je?” De kinderen, kijken en antwoorden verbaasd: ”We zijn allemaal groepjes.” Het is even heel stil. De leerkracht vraagt: “Wil er nog iemand verplaatsen?” Dat willen de kinderen wel. 

Mike, altijd al haantje de voorste van de groep, wil natuurlijk graag als eerste. De leerkracht vindt het goed. Ze is benieuwd wat er gaat gebeuren. Mike neemt in de groep veel ruimte in. Hij is vaak aan het woord, vindt het moeilijk om anderen hun beurt te gunnen en kan er slecht tegen wanneer er commentaar is op zijn gedrag. Toch is het ook echt een lieverd. Eigenlijk zo’n jongen met een grote mond en een klein hartje. Een jongen met leiderskwaliteiten die hij helaas tot op heden niet echt fijn inzet.

volg de leider

Mike zet zijn poppetje naast het poppetje van Jesse. Jesse is een rustige jongen waar hij graag contact mee heeft. De jongen kijkt hem vriendelijk aan en Mike lacht terug: ”Wij zijn maatjes, hè Jesse?” De andere kinderen verzetten om beurten hun poppetje. Verbaasd kijkt Mike naar wat er gebeurt. Steeds meer kinderen gaan naast hem en Jesse staan. Er vormt zich een stukje kring. Mike fluistert naar de juf, die naast hem zit: ”Ze komen allemaal bij mij staan!” De juf kijkt hem aan met een blik van verstandhouding. Mike ziet nu dat hij een belangrijke plek in de groep inneemt. 

Hij kijkt naar het groene veld en wordt er helemaal stil van. De kinderen hebben allemaal hun poppetje neergezet en kijken blij naar wat ze zien: “We zijn met alle poppetjes in een kring gekomen. Ja, zegt de juf, we zijn samen een groep.” Allemaal blije koppies en die van Mike springt er bovenuit. 

Vanaf deze dag is er iets bijzonders gebeurd met Mike. Hij neemt een geheel andere houding en rol aan. Van een negatieve leider, verandert hij in een positieve leider. Hij voelt zijn verantwoordelijkheid en neemt deze graag, omdat het bij hem past en het hem krachtig maakt op een liefdevolle manier.