Spring naar content

Veelgestelde vragen

Staat jouw vraag er niet tussen? Neem contact op.

Algemeen

Voor wie is GroepsGeluk systemisch werken in de klas?

GroepsGeluk systemisch werken in de klas geeft training aan leerkrachten, teams, directies, coaches en therapeuten en coaching aan klassen, ouders en kinderen, leerkrachten en teams.

Is GroepsGeluk geschikt voor het voortgezet onderwijs?

GroepsGeluk is zeer zeker geschikt voor het voortgezet onderwijs. Deze leerlingen zijn altijd enorm dankbaar wanneer de dynamiek, maar ook hun gevoel op tafel mag komen. Onze teamleden uit het GroepsGelukTeam hebben al op verschillende voortgezet onderwijs scholen gewerkt met GroepsGeluk. De oprichter van GroepsGeluk, Desiree Farro, heeft veel ervaring met GroepsGeluk in het voortgezet onderwijs en zegt altijd: “Daar heb ik mijn mooiste verhalen vandaan.”

Is GroepsGeluk geschikt voor het speciaal onderwijs?

Ja, GroepsGeluk is geschikt voor het speciaal onderwijs.  Met GroepsGeluk maken leerlingen hun interne beeld extern. Dat maakt dat met veilige afstand naar de situatie gekeken kan worden. Hierdoor is het gemakkelijker om emoties te reguleren en met trauma om te gaan. Er zijn inmiddels diverse so scholen die het werken met GroepsGeluk veelvuldig inzetten en als zeer effectief ervaren.

Is GroepsGeluk ook inzetbaar bij kleuters?

GroepsGeluk wordt veelvuldig ingezet binnen het kleuteronderwijs. GroepsGeluk is goed inpasbaar in de structuur waarmee in de kleuterbouw gewerkt wordt. Daar kun je in de training GroepsGelukLeerkracht en in een hiervoor speciaal gemaakte professionaliseringsdag meer over te weten komen. Tevens is de kleuterbouw de jongste doelgroep waarmee we vanuit GroepsGeluk werken.

Wat kun je met GroepsGeluk?

Met GroepsGeluk - systemisch werken in de klas - maak je de dynamiek van de groep zichtbaar middels houten poppetjes, picto's, symbolen en ander klein materiaal op tafel. Hierdoor krijgen zowel de groepsleider als de leerlingen inzicht in de processen die spelen in de groep. Wanneer je deze dynamiek zichtbaar maakt, heb je een effectieve tool in handen om een fijn pedagogisch klimaat te creëren. In lastige situaties kun je direct de balans herstellen. Zo blijft je groep gelukkig en in een gelukkige groep kan iedereen zich optimaal ontwikkelen.

Wat is systemisch werken in de klas?

Wanneer we systemisch werken in de klas betekent dit dat we het hele systeem daarbij in acht nemen. Wat maakt dat de dynamiek van deze groep is zoals hij is. Hierbij zoomen we uit naar alles wat erbij hoort.  Zodat we ook meer zicht krijgen op wat er bewust en onbewust gezien wil worden in de bovenstroom maar ook in de onderstroom.

Als ik de tweedaagse training doe, wanneer kan ik dan met GroepsGeluk werken in mijn klas?

Na de eerste dag krijg je alle materialen mee naar huis en daarmee kun je direct in je eigen klas aan de slag. In de tweede dag ga je de verdieping in, maar door zelf te oefenen beklijft de methode veel beter.

Kan ik de materialen van GroepsGeluk ook los kopen?

Alle GroepsGeluk trainingen zijn inclusief materialen. Zowel ons handboek als de materialen zijn niet los verkrijgbaar. Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Dat maakt dat we je graag leren hoe je met onze materialen kunt werken. Daarbij kunnen we hierdoor ook onze trainingen btw-vrij aanbieden.

Training

Wat kan ik als ik de basistraining GroepsGeluk gedaan heb?

Wanneer je de tweedaagse basistraining GroepsGeluk gevolgd hebt, ben je bevoegd je eigen groep systemisch te coachen of in je klas en/of praktijk met individuele kinderen of kleine groepen met GroepsGeluk te werken. Ga je ook andere groepen coachen, dan volg je ook de training GroepsGelukCoach Intern.

Wat kan ik doen wanneer ik me na de tweedaagse basistraining nog meer wil verdiepen?

Na de tweedaagse basistraining GroepsGeluk voor professionals hebben wij sowieso een derde dag waarin extra werkvormen en oefening wordt aangeboden. Daarnaast hebben wij een heel scala aan verdiepingsdagen die je vindt onder professionalisering.

Kan ik na de training GroepsGelukCoach Intern ook aan de slag op andere scholen?

Wanneer je de basistraining en de training GroepsGelukCoach Intern gedaan hebt, kun je aan de slag op jouw eigen school in andere groepen en eventueel in andere groepen onder je eigen stichting.

Op andere scholen buiten de stichting kun je aan de slag wanneer je aansluit bij het GroepsGelukTeam. Als je met GroepsGeluk een klas en leerkracht coacht, ben je duidelijk over het feit dat leerkrachten zelf met GroepsGeluk kunnen leren te werken door de tweedaagse training GroepsGeluk te volgen.

Ik heb al veel training/ ervaring met coaching en systemisch werk. Waar kan ik dan het beste mee beginnen?

GroepsGeluk is een methode, die in de praktijk is ontwikkeld door het werken met systemische opstellingen te vertalen naar het onderwijs. Die vertaling wordt in de eerste twee dagen gedeeld, daarom is de basis tweedaagse GroepsGelukLeerkracht altijd voor iedereen die met GroepsGeluk wil werken van belang. Na deze tweedaagse weet je hoe je GroepsGeluk in kunt zetten in je eigen groep of praktijk.

Om met GroepsGeluk te werken vanuit een functie als coach of intern/ambulant begeleider in meerdere groepen binnen je eigen school/stichting is er verdieping nodig. Meer ervaring en bredere systemische vaardigheden. Hiervoor is de training GroepsGelukCoach Intern. Deze komt altijd pas na de tweedaagse aan bod.

De opleiding OnderwijsOpsteller is een verdieping die facultatief is. Het vergroot je repertoire op tafel en je leert werken met representanten. Meestal wordt deze gedaan door GroepsGelukCoaches die de verdieping in willen. Of willen toetreden tot het GroepsGelukTeam, zodat ze ook op andere scholen en stichtingen ingezet kunnen worden. 

Is het geleerde ook toepasbaar bij individuele gesprekken?

Jazeker. GroepsGeluk is ontstaan in een coachingspraktijk met individuele cliënten. Pas later is GroepsGeluk vertaald naar systemisch werken in de klas.

De methode is dus ook prima bruikbaar met individuele cliënten. Veel leerkrachten en begeleiders zetten het naast het gebruik in de klas ook in bij individuele gesprekken met leerlingen.

GroepsGelukTeam

Ik wil graag in het GroepsGelukTeam, waar moet ik dan mee beginnen?

Om te kunnen werken met GroepsGeluk begint iedereen met de tweedaagse basistraining GroepsGeluk voor professionals. Daarna volg je de training GroepsGelukCoach Intern. Hier leer je hoe je een klas van een ander verantwoord kunt coachen. Wanneer je al veel ervaring hebt in individuele systemische coaching, kun je hiervoor vrijstelling aanvragen. Daarna kun je instappen in het GroepsGelukTeam.

Ik heb veel systemische ervaring en wil graag aansluiten bij het GroepsGelukTeam. Moet ik dan ook de basistraining doen?

Ook wanneer je al systemische ervaring hebt, kun je deze basis niet missen. We werken systemisch, maar GroepsGeluk is wel een heel eigen methode. De ervaring leert ons dat het wel enorm helpend is wanneer je al meer systemische achtergrond hebt.

Wat is er nodig om aan te kunnen sluiten bij het team?

Wanneer je de tweedaagse training GroepsGeluk voor professionals gedaan hebt, is het goed om kilometers te maken. Wanneer je in het GroepsGelukTeam wilt, doe je ook de tweedaagse training met de daarbij behorende intervisie momenten van de GroepsGelukCoach Intern. Wanneer je coach bent en gewend bent om systemisch te coachen in individuele setting, kun je in overleg met GroepsGeluk vrijstelling aanvragen. Je schrijft vier casussen (kort) uit in je portfolio op het Platform. Daarbij heb je een andere systemische opleiding gedaan of die ga je doen tijdens dat je ingestapt bent. Je bent vrij om een voor jou passende opleiding te kiezen. Het mag natuurlijk ook de GroepsGeluk OnderwijsOpsteller zijn. De certificering gaat in je eigen tijd en tempo. Certificering houdt in dat GroepsGeluk supervisie geeft op een sessie die jij doet. Hierna krijg je een pagina op de website en de GroepsGeluk communicatiematerialen. Dan ben je klaar om GroepsGeluk klassen, leerkrachten en teams te coachen.

Coaching

In mijn klas is veel onrust, wat kan GroepsGeluk hierin betekenen?

GroepsGeluk maakt zichtbaar wat gezien wil worden. Doordat de leerlingen hun interne beeld extern maken met GroepsGeluk ontstaat er een podium voor gevoel. Door te zien wat er is, ontstaat er al meer rust. Een levend sociogram waar we in werken. Dit maakt dat we kunnen kijken wat er achter het gedrag zit.

In mijn klas wordt veel gepest. Is GroepsGeluk dan wel een handige interventie?

Pesten in een klas is altijd een signaal van iets wat (vaak onbewust) gezien wil worden. Daarom is het aan te bevelen om met een systemische blik hiernaar te kijken en met GroepsGeluk In de klas aan de slag te gaan.

Hebben jullie lange wachttijden?

Omdat wij met een groot GroepsGelukTeam werken kunnen we vrij snel iemand beschikbaar hebben. We streven ernaar om onze GroepsGelukCoach binnen twee weken bij jullie op locatie aan de slag te kunnen laten gaan. 

Kan ik ook GroepsGeluk coaching voor ons team aanvragen?

GroepsGeluk coaching voor het team is zeker aan te vragen. Wij juichen het toe wanneer ook teams op deze systemische werkwijze naar zichzelf willen kijken. Dit komt school met alle klassen altijd ten goede.

Klik hier voor meer informatie over teamcoaching