Spring naar content

Miranda Drubbel, leerkracht Jenaplan

De training “GroepsGeluk” was voor mij een openbaring. Als leerkracht vind ik het belangrijk dat kinderen gelukkig zijn. Boven alles denk ik dat een gelukkig kind meer en beter kan leren.
Door de training heb ik meer inzicht gekregen in het systeem waarin we samen met de kinderen op school leven en werken. De invloed daarop van hun eigen systeem en niet te vergeten de invloed daarop van mijn eigen systeem.
Door met de poppetjes situaties neer te zetten, kunnen kinderen zonder veel woorden heel veel zeggen.

Zonder veel taal wordt een pestsituatie of een uitsluiting zichtbaar en de wil om het op te lossen is er altijd.
Want de wetten bepalen: jij hoort erbij.

Dit werken met de poppetjes in de groep heeft mij extra tools gegeven en daar ben ik heel erg gelukkig mee.