Spring naar content

Maatjes maken

In de stamgroep van juf Miranda heeft iedereen altijd een maatje. Soms zijn het tweetallen en soms drietallen wanneer dat beter werkt. Ze zijn niet verplicht om samen te werken en er hoeft niet gelet te worden op niveau- of leeftijdsverschil. Maatjes steunen elkaar, letten op of iemand ‘s morgens present is en zitten naast elkaar in de kring.

Afgelopen vrijdag heeft er een kind van de stamgroep afscheid genomen en daardoor is het tijd om nieuwe maatjes te kiezen. Juf Miranda bepaalt dat nooit zelf, want betrokkenheid en welbevinden is hierbij zeer belangrijk. Na twee rondes in de kring met onderling gedoe, gemopper en verdriet wilde ze bijna een lijstje gaan maken. Maar toen bedacht ze: “zet het maar neer”.

De kinderen van juf Miranda zijn gewend aan werken met de poppetjes en materialen van GroepsGeluk. Ze gingen aan de slag zonder te praten en te reageren.  Als ze ergens boos, bang of verdrietig van werden, mochten ze op de daarbij behorende picto gaan staan. Nu konden ze schuiven zonder geruzie en gemopper. En doordat er verdriet in het veld lag, waren de kinderen in staat om boven zichzelf uit te stijgen en een andere keuzes te maken. Zo vonden ze allemaal een passend maatje en bleef iedereen in de groep gelukkig.