Spring naar content

Licentie en bevoegdheden

GroepsGelukCoach Extern

Wanneer je de tweedaagse basistraining GroepsGeluk gevolgd hebt, ben je bevoegd je eigen groep systemisch te coachen of in je praktijk met individuele kinderen of kleine groepen met GroepsGeluk te werken.

Wanneer je met GroepsGeluk ook andere klassen wilt gaan coachen, word je verondersteld leerkracht te zijn en/of kindertherapeut met een hbo-denkniveau. Je bent systemisch opgeleid of bereid dit aan je expertise toe te voegen. De tweedaagse training sluit je af met een Portfolio op het GroepsGelukPlatform.Dit is gevuld met vier casussen van GroepsGeluk. Daarbij volg je de tweedaagse training GroepsGelukCoach Intern met bijbehorende online intervisie avonden. Tenslotte neem je één keer per schooljaar deel aan de professionaliseringsdagen van GroepsGeluk.

Wanneer je vanuit je eigen praktijk GroepsGeluk wilt inzetten in groepen, klassen, teams is het noodzakelijk om je aan te melden voor het GroepsGelukTeam. Zo kunnen we 'samen sterk' het onderwijs ondersteunen met systemisch werk en blijft de kwaliteit hoog. Voor verschillende gebieden in Nederland is inmiddels een wachtlijst. Om teleurstelling te voorkomen is het handig om hiernaar te informeren.

Als je met GroepsGeluk een klas en leerkracht coacht, ben je duidelijk over het feit dat leerkrachten zelf met GroepsGeluk kunnen leren te werken door de tweedaagse training GroepsGeluk te volgen.

spreekwolk-groepsgeluk-extern