Spring naar content

Emilie Groot-Ketelaars

Leerkracht en coach & gecertificeerd GroepsGelukCoach

Emilie Groot-Ketelaars

Met de materialen van GroepsGeluk kunnen kinderen en leerkrachten zichtbaar maken wat gezien wil worden. Met de poppetjes ontstaat snel en op een laagdrempelige, natuurlijke manier, inzicht in de actuele groepsdynamiek. Door middel van de opstelling creëer je samen een natuurlijke aanleiding om hier met elkaar aandacht aan te geven. Met de symbolen, de bus van gevoel, de krachtstenen en overige materialen worden de kinderen (en de leerkracht) ondersteund om met beelden en taal, woorden en aandacht te geven aan dat wat speelt en gevoeld wordt. Met GroepsGeluk werk je samen aan het voeden van een pedagogisch klimaat waarin iedereen gezien en gehoord wordt!

Emilie-folder-Groepsgeluk
Emilie-folder-Groepsgeluk
Contact GGC - Emilie Groot-Ketelaars
Intake formulier Emilie Groot-Ketelaars

Persoonlijke gegevens

Vul hier de naam/namen in
Straat en huisnummer

Informatie

Zijn er interventies gedaan in de groep? *
Is er eerder hulp gezocht? *
groepsgelukleerkrachten
Ik heb de Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring gelezen en ga hiermee akkoord *
reCAPTCHA
Intake formulier - Teams - Emilie Groot

Persoonlijke gegevens

Straat en huisnummer

Informatie

Is er eerder hulp gezocht? *
Zijn er interventies gedaan in het team? *
Ik heb de Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring gelezen en ga hiermee akkoord *
reCAPTCHA

Over Emilie

Ik geloof in ONTWIKKELKRACHT van kinderen en professionals en lever daar in mijn rol als adviseur, docent, trainer en coach graag een bijdrage aan.

Als kleuter droomde ik ervan om 'juf' te worden en dus ging ik na de HAVO naar de PABO. Als 21-jarige was mijn droom daar.., echter voelde de verantwoordelijkheid voor 'een eigen groep', en vooral de verantwoordelijkheid naar ouders me zwaar, dus koos ik ervoor nog langer te studeren. Via de opleiding tot Onderwijskundige aan de universiteit ontdekte ik dat mijn passie voor ontwikkeling en leren breder lag en ik graag een bijdrage lever aan ontwikkeling en implementatie van (onderwijs)vernieuwingen.

Ik deed veel invalwerkwerk op verschillende basisscholen, scholen met uiteenlopende visies en in verschillende wijken en populaties. De groepsdynamiek in klassen en teams is vaak voelbaar aanwezig en niet altijd gemakkelijk te duiden. Met GroepGeluk, systemisch werken, ontstaat er een ingang om aandacht te schenken aan onrust, disbalans, maar ook aan de diversiteit aan kwaliteiten en talenten die in elke groep (en team) aanwezig zijn. Wat had ik de kennis over de mogelijkheden en impact van systemisch werken graag 25 jaar eerder al gehad...

Sinds 1997 ben ik aan het werk als onderwijsadviseur, de eerste drie jaar in Helmond, vanaf 2000 in Midden-Brabant. Via handelingsgericht en opbrengstgericht werken is de afgelopen jaren veel aandacht gegeven aan het vergroten van opbrengsten en effectiviteit van onderwijs. Met mijn bedrijf ONTWIKKELKRACHT in Onderwijs en Opvang wil ik graag een bijdrage leveren aan effectiviteit vanuit een sterk pedagogisch klimaat en welbevinden van leerlingen en leerkrachten. Wat vaker het hoofd 'uitzetten' en leren luisteren naar de signaleren van het lijf en hart is een nieuwe missie geworden.

Mijn drijfveer om vanuit welbevinden en veerkracht, een bijdrage te leveren aan ontwikkeling en leren, wordt via mijn rol als GroepsGelukCoach nog sterker gevoed en ontwikkeld. Met de materialen van GroepsGeluk kunnen kinderen en leerkrachten zichtbaar maken wat gezien wil worden. Met de poppetjes ontstaat snel en op een laagdrempelige, natuurlijke manier, inzicht in de actuele groepsdynamiek. Door middel van de opstelling creëer je samen een natuurlijke aanleiding om hier met elkaar aandacht aan te geven. Met de poppetjes, de symbolen, de bus van gevoel, de krachtstenen en overige materialen worden de kinderen (en de leerkracht) ondersteund om met beelden en taal, vaak zonder woorden aandacht te geven aan dat wat speelt en gevoeld wordt.

Met GroepsGeluk werk je samen aan het voeden van een pedagogisch klimaat waarin iedereen gezien en gehoord wordt!

Katholieke Leergangen Tilburg (PABO), Katholieke Universiteit Nijmegen (Onderwijskunde), KPC-groep (Elementaire Begeleidersvaardigheden), APS (Adaptief Onderwijs in een Lerende Organisatie), Expertisecentrum Nederlands (CombiList), Cognition Education; John Hattie (Leren Zichtbaar Maken/ Visible Learning plus), Ynnergy; Maries Ligtvoet en Jan Busgens (Jaaropleiding Systemisch werken en Basisopleiding Systemisch kindercoach), Trudy Borst (POPtalk), Désirée Farro (GroepsGeluk Coach).