Spring naar content

Eerste GroepsGelukSchool

Eerste GroepsGelukSchool

In september 2018 belde Ingeborg, de directeur van de Klimboom uit Venray. Ze vroeg me of ik met GroepsGeluk iets kon betekenen voor groep 7.

Uiteraard kan GroepsGeluk iets betekenen, voor iedere groep. Maar omdat het mijns inziens belangrijk is dat de leerkracht de tool ook zelf nodig heeft, adviseerde ik haar om ook de leerkrachten de training te laten doen.

Mijn visie op onderwijs is dat het kind het meest gebaat is bij een leerkracht die goed in zijn vel zit, systemisch kan denken en zelf ieder moment van de dag GroepsGeluk in kan zetten. Zodat hij of zij zelf in lastige situaties direct de balans kan herstellen en zo gemakkelijk een fijn pedagogisch klimaat kan creëren.

eerste GroepsGelukSchool

Zo gezegd zo gedaan, we startten het traject met een ouderavond voor de ouders van de kinderen van groep 7 en daarna ging ik samen met de leerkrachten in de klas aan de slag. Een deel van het team deed mee met de GroepsGeluk training voor professionals en was enthousiast.

Na mooie ontwikkelingen in groep zeven wilde ook het team GroepsGeluk coaching. Spiegelde groep 7 wat in het team speelde? Een paar prachtige GroepsGeluk sessies met het team volgden. Oude pijn werd losgelaten, weer je eigen kracht ervaren om zo samen je missie neer te zetten.

Er werd me gevraagd om mee te denken over het pedagogisch klimaat in de school. Samen met de leerkrachten richtten we eerst één en daarna alle lokalen GroepsGeluk-proof in. Want tijdens de studiedag werd de stelling: "GroepsGeluk zou in alle groepen moeten plaatsvinden" unaniem aangenomen.

 De directeur organiseerde een interactieve ouderavond voor alle ouders van de school. Ook zij ervaarden de kracht van GroepsGeluk. Op de vraag van een kritische ouder: “En hoe gaat het nu dan met groep 7?”, was het antwoord van een moeder: “Het gaat goed met groep 7.” Wat een geluk voor de kinderen, ouders en leerkrachten van deze school. 

hartelijkegroet farro font