Spring naar content

Danny Bras

Leerkracht & gecertificeerd GroepsGelukCoach

Danny Bras

GroepsGeluk was voor mij hét ontbrekende stukje van de puzzel. Naast het brede aanbod, wat ik al heb voor ouders, leerkrachten en kinderen, is dit voor mij het perfecte middel om bij te dragen aan meer welbevinden en GELUK in de GROEP. Dat gun ik iedere leerling en iedere leerkracht!

Danny Bras
Danny Bras
Over Danny

Al van jongs af aan, hoorde ik van diverse kanten dat ik voor de klas 'moest'. Mijn interesse lag echter bij de kinderen 'die het zwaar hadden'. Na mijn opleiding Pedagogiek ontdekte ik alsnog, dat het onderwijs een mooi middel is om heel veel kinderen te bereiken. Als juf en als intern begeleidster was mijn voornaamste taak er voor zorgen dat kinderen en collega's zich zo prettig mogelijk voelden, zodat ze zich optimaal konden ontwikkelen. Wat ze daarvoor nodig hadden, was verschillend per persoon. Hieruit is mijn missie ontstaan om kinderen, maar zeker ook volwassenen te helpen, om zo jong mogelijk te ontdekken wat ze zelf nodig hebben en hiernaar te leven. Het leren (her)kennen van je emoties en op die manier beter leren zorgen voor je eigen behoeften en welbevinden, staat centraal in mijn coaching en training.

Al tijdens mijn allereerste stage in een internaat, verwonderde ik mij over het feit dat er weinig tot niets met het gezin en de thuissitatie werd gedaan. De verantwoordelijkheid voor hun (vaak moeizame) leven kon toch nooit alleen bij deze kinderen liggen? Daar werd mijn interesse gewekt voor het systemische kijken en schreef ik mijn eerste scriptie hierover. In al mijn opleidingen kwam dit onderdeel terug, maar het kwam pas echt tot leven toen ik begin 2020 bij Désirée de opleiding volgde.

GroepsGeluk was voor mij hét ontbrekende stukje van de puzzel. Naast het brede aanbod, wat ik al heb voor ouders, leerkrachten en kinderen, is dit voor mij het perfecte middel om bij te dragen aan meer welbevinden en GELUK in de GROEP. Dat gun ik iedere leerling en iedere leerkracht. Samen met mijn collega's van GroepsGeluk bezoek ik door het jaar heen dan ook zoveel mogelijk scholen!

Opgeleid door: Pedagogiek (Hogeschool Rotterdam), PABO (Hogeschool Rotterdam), Master SEN (Seminarium voor Orthopedagogiek), Kindercoach (Centrum Tea Adema), Schildencoach/Hooggevoelig & Strong-Willed specialist (Arienne Klijn/Innerlijke Familie en Janneke van Olphen), Gecertificeerd GroepsGelukCoach (Désirée Farro).

Contactformulier
Intakeformulier klas
Intakeformulier team