Spring naar content

Coaching in de klas

Samen de balans herstellen

Loopt het niet lekker in je klas of groep en wil je samen met een gecertificeerde GroepsGelukCoach kijken wat er nodig is om de balans te herstellen?

GroepsGeluk helpt de leerlingen en de leerkracht te zien wat er onderhuids speelt. Daardoor ontstaat er meer begrip voor elkaar en wordt duidelijk wat er onder bepaald gedrag schuilgaat.

Leerkrachten, docenten, intern begeleiders, directeuren, coaches en therapeuten deden de training GroepsGeluk voor professionals.

Groepscoaching
Met GroepsGeluk -systemisch werken in de klas- maken leerlingen hun interne proces en beleving extern, onder begeleiding van een gecertificeerd GroepsGeluk coach. Hierdoor krijgen zowel de leerkracht als de leerlingen inzicht in de processen die spelen in de groep.

De balans herstellen
De dynamiek van de groep wordt zichtbaar middels houten poppetjes, picto's, symbolen en ander klein materiaal op tafel. Je hebt dan als leerkracht/groepsleider direct handvatten om in lastige situaties snel de balans te herstellen.

Voor wie
Voor groepen in het basis, middelbaar en speciaal onderwijs. Eigenlijk is GroepsGeluk effectief voor elke groep.

Locatie
In de eigen klas of groep. We komen graag op locatie.

groepsgeluk met ruimte

Je wilt

  • Rust in je groep
  • Een fijn pedagogisch klimaat
  • Inzicht in onzichtbare knelpunten; pestgedrag, meidenvenijn, buitensluiting, ruzies, groepsdruk
  • Vriendschappen in beeld
  • Weten wat er achter het gedrag van leerlingen schuilgaat
  • Handvatten om de balans te herstellen
GG_Elke.Still019-2
1op13

Ik wil coaching voor mezelf

Als leerkracht neem je ook je eigen stuk mee in de klas. Door zichtbaar te maken wat belemmert, krijg je weer grip op jezelf en de dynamiek van de groep. Mocht dit tijdens de groepscoaching naar voren komen, dan kan het traject altijd worden uitgebreid met individuele coaching van de leerkracht.

Deskundig

GroepsGeluk valt onder AllesKids&Co en is een CRKBO geregistreerde instelling. We voldoen daarmee aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

Subsidie n.a.v. Corona

Het NPO heeft subsidie vrijgegeven om leervertragingen in te halen en problemen die zijn ontstaan rondom Corona aan te pakken, dat ook ingezet kan worden voor GroepsGeluk. Meer info over subsidie vanuit NPO

logo CRKBO

Ik wil coaching voor ons team

GroepsGeluk kan in elke groep waardevol zijn, niet alleen in de klas. Zo kunnen we ook teamleden en directie helpen te laten zien wat er onderhuids speelt. Daardoor ontstaat er meer begrip voor elkaar en meer balans in het team.

Dit kan als los traject of aanvullend op coaching in de klas worden afgenomen.

Teamcoaching helder
Coaching teams GroepsGeluk

Advies

Wil je direct aan de slag met een GroepsGelukCoach in jouw klas of school? Vul dan hier het intakeformulier in

Ook kan je als onderwijsprofessional een training volgen om zelf met GroepsGeluk te werken in de klas.

Vragen?

Bij vragen of onduidelijkheid kunnen we vrijblijvend bekijken waar de behoefte ligt om samen te kijken hoe GroepsGeluk het beste kan worden ingezet.

We kijken altijd systemisch naar de hulpvraag om samen de juiste route te bepalen.

Vul hieronder je gegevens in, dan nemen we z.s.m. contact op.

Contact hulpvraag

Referenties

GroepsGeluk heeft me veel gebracht; nieuwe inzichten, nieuwsgierigheid naar en enthousiasme over het systemisch werken. Daarnaast heb ik in de klas ondervonden wat het doet...het is magisch wat er gebeurt als de poppetjes geplaatst worden. Ik weet zeker dat dit voor een hoop GroepsGeluk gaat zorgen!!

- Vanny Gorissen, leerkracht speciaal onderwijs

In de workshops hebben de kinderen een beter beeld/inzicht van zichzelf en de ander gegeven.
De workshops hebben mij de ruimte gegeven om goed naar de leerlingen te kijken en te bespreken wat er gezien werd. Doordat je samen naar de groep kijkt en dit bespreekt, ziet de coach ook dingen die jij als leerkracht niet zomaar nog kunt veranderen in groep 8. Dit heeft mij wel wat rust gegeven. 

- Sjuul Wijnands
Leerkracht groep 8

Een aantal dingen die gebeuren binnen je groep zijn herkenbaar, maar het opent ook je ogen.

Veel dingen doe je al in je klas misschien, maar vaak ook onbewust. Je wordt je dus ook bewust van je eigen doen en laten.

- Marit Leferink, leerkracht basisonderwijs

Groepsgeluk is een uitermate goede manier om de groepsdynamica ten positieve te beïnvloeden. Wij gebruiken het om kinderen te leren zelfreflectie toe te passen of beter: jezelf goed leren kennen. Daarnaast kweekt het op een natuurlijke manier begrip voor anderen en de reden waarom zij zich zo gedragen.

In de groepen waar we met GG gewerkt hebben is meer emotionele rust gekomen. De leerkracht heeft de groepsprocessen beter in de hand en kan meer invloed uitoefenen op sfeer en welbevinden. De medeverantwoordelijkheid van leerlingen op dit groepsproces is aanmerkelijk groter geworden.

- Ferdy Masselink, directeur basisonderwijs

De coaching heeft zelfvertrouwen en sociale weerbaarheid opgeleverd. De kinderen durven steeds beter hun gevoelens te uiten. Ze voelen zich veilig in de klas. Doordat ze zich veilig voelen durven ze ook steeds beter complimenten aan andere kinderen te geven die zich normaal niet zo veel laten horen.

- Sjuul Wijnands
Leerkracht groep 8

GroepsGeluk zet leerlingen aan het denken over zichzelf. Het leert hen ook om elkaar vragen te stellen. Als leerkracht krijg je veel inzicht in hoe leerlingen zich tot elkaar en tot jou verhouden. Tijdens de nabesprekingen ontdek je patronen binnen je groep en wat mogelijke interventies zijn. GroepsGeluk geeft een positieve kijk op elkaar!

- Erik
Leerkracht