Spring naar content

Het is een geluk om met GroepsGeluk te werken! Ik had al het nodige aan systemisch werken in mijn rugzak zitten en als leerkracht binnen cluster 2 was dit voor mij een geweldige aanvulling, zeker voor de kinderen bij ons op school die een taalontwikkelingsstoornis hebben en/of slechthorend zijn en/of een stoornis binnen het autistisch spectrum hebben.
Het is prachtig om te zien hoe systemen in de klassen zichtbaar worden, hoe het interne beeld van kinderen extern visueel gemaakt wordt en hoeveel inzicht dat geeft voor zowel leerlingen als leerkrachten. Onderlinge verhoudingen komen in beeld, conflicten worden makkelijker opgelost, gevoelens worden duidelijker en makkelijker om te benoemen. De symbolen zijn hierbij van essentieel belang. De plek die kinderen innemen in de klas wordt helder, er ontstaat meer veiligheid in de groep, de groep wordt hechter… wat een GELUK!! Aan het begin van het schooljaar is dit een geweldige tool om in te zetten bij de fomingsfase. En ook bij de stormingsfase komt het goed van pas.
Het materiaal is prachtig en spreekt de kinderen erg aan. Ze vragen er geregeld naar om weer met de poppetjes te werken. Ik zou niet meer zonder willen.