Spring naar content

Algemene voorwaarden

 

GroepsGeluk

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met, resp. offertes van of voor GroepsGeluk resp. Wereld van Geluk van Désirée Farro-Joosen.

GroepsGeluk is onderdeel van AllesKids&Co van Désirée Farro- Joosen. Désirée is eigenaar, trainer en coach van GroepsGeluk en als psychosociaal therapeut aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG). Staat geregistreerd onder registratienummer:8671. Als zodanig baseert ze haar beroepsmatig handelen op de beroepscode van de NFG. Voor meer informatie kun u terecht bij www.de-nfg.nl

Deelname
De plaatsing in de training GroepsGeluk geschiedt op volgorde van aanmelding en betaling. Er is een minimum van 14 en een maximum van 22 deelnemers. De factuur dient voor aanvang van de training voldaan te zijn.

Annulering individuele deelname
Bij annulering tot 6 weken voor aanvang van de training ontvangt de deelnemer het cursusgeld minus 75 euro terug. Bij annulering tussen 6 en 2 weken voor aanvang van de training wordt de helft van het cursusgeld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 2 weken of minder voor aanvang van de training wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

Bij onvoorziene omstandigheden bieden we de mogelijkheid om de plaats van deelname door te geven aan een collega. De onkostenvergoeding hiervoor is 75 euro.
Mocht een training geen doorgang kunnen vinden, wordt er zo snel mogelijk een nieuwe datum gepland.

Annulering incompany training
Indien de datums voor een incompany training gereserveerd zijn, kan men tot vier weken na bevestiging van de afspraak de trainingsdagen annuleren. Na deze 4 weken wordt bij annulering 75 procent van het totaalbedrag in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 8 weken voor de eerste trainingsdag wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.
Bij onvoorziene omstandigheden bieden we de mogelijkheid om, binnen een tijdsbestek van een kalenderjaar, één van de trainingsdatums door te schuiven naar een later in te plannen datum.

Materialen
Om de GroepsGeluk materialen - die bedacht en ontworpen zijn door Désirée - op tijd te bestellen bij onze leveranciers, komt jouw aanmelding ook bij Maartje Aquarius van onze administratie terecht.

Verantwoordelijkheid
Hetgeen de deelnemer binnen GroepsGeluk leert, wordt onder zijn/haar eigen verantwoording in praktijk gebracht. De trainer zet zich optimaal in om de deelnemers zo goed mogelijk op te leiden en te ondersteunen. Bij vragen kunnen deelnemers altijd via mail of telefoon bij haar terecht. Désirée is niet aansprakelijk voor zaken voortvloeiend uit de werkwijze van de deelnemer.

Vertrouwen
Binnen GroepsGeluk werken we vanuit vertrouwen. Respect voor de privacy van deelnemers en trainer is daarom vanzelfsprekend.

Foto’s
Tijdens de trainingsdagen kunnen er foto’s gemaakt worden door en voor GroepsGeluk.

Bevoegdheden
Wanneer je de tweedaagse training GroepsGeluk gevolgd hebt, ben je bevoegd je eigen groep systemisch te coachen of in je praktijk met individuele kinderen of kleine groepen met GroepsGeluk te werken.

Wanneer je met GroepsGeluk ook andere klassen wilt gaan coachen op je eigen school, doe je ook de training GroepsGelukCoach Intern. Daarna neem je eens per jaar deel aan de professionaliseringsdagen van GroepsGeluk.

Wanneer je vanuit je eigen praktijk/ bedrijf GroepsGeluk wilt inzetten in groepen, klassen, teams is dit enkel en alleen mogelijk door onderdeel te zijn van het  GroepsGelukTeam. Zo kunnen we 'samen sterk' het onderwijs ondersteunen met systemisch werk en blijft de kwaliteit hoog. Voor verschillende gebieden in Nederland is inmiddels een wachtlijst. Om teleurstelling te voorkomen is het handig om hiernaar te informeren.

Als je met GroepsGeluk een klas en leerkracht coacht, ben je duidelijk over het feit dat leerkrachten zelf met GroepsGeluk kunnen leren te werken door de tweedaagse training GroepsGeluk te volgen.

Copyright
Het trainen en opleiden van nieuwe collega's voor GroepsGeluk is exclusief voorbehouden aan trainer Désirée Farro-Joosen en aan trainers die hiervoor zijn opgeleid, gecertificeerd en deel uitmaken van het GroepsGelukTeam.

Op de GroepsGeluk-materialen, de inhoud van het Handboek voor professionals en alle werkbladen rust auteursrecht. Ze mogen uitsluitend worden gebruikt door de deelnemer tijdens GroepsGeluk-sessies binnen de eigen groep, en pas nadat men met de GroepsGeluk-training gestart is. *Zie ook alinea 'Bevoegdheden'.

Het kopiëren van de GroepsGeluk methode levert schending van het auteursrecht op.

Stage
Na de eerste trainingsdag is het raadzaam om met GroepsGeluk te trainen. Wanneer je geen eigen groep hebt, is het handig om hiervoor een stageklas te regelen. Ben daarbij duidelijk dat het om een stage en om oefenen gaat. Bij vragen verwijs je mensen naar Désirée en/of de website www.groepsgeluk.nl.

Klachten

1. Klachtmelding

1.1 De klacht moet gemeld worden via e-mail aan GroepsGeluk, te weten: info@groepsgeluk.nl. De klacht wordt te allen tijde vertrouwelijk behandeld en de organisatie garandeert een discrete behandeling ervan.

1.2 GroepsGeluk geeft binnen 7 werkdagen een mondeling en/of schriftelijke bevestiging van de ontvangst van de klacht.

1.3 GroepsGeluk zal de klacht binnen 4 weken afhandelen en/of een schikking treffen met de klagende partij. Indien voor het onderzoek en/of het oplossen van de klacht meer tijd nodig is, zal desbetreffende partij dit binnen 7 dagen schriftelijk toelichten aan GroepsGeluk. Tevens wordt daarbij de verwachte termijn aangegeven waarbij een oplossing verwacht wordt.

1.4 Mocht u niet tevreden zijn over de uitkomst of over de afwikkeling van de klacht door GroepsGeluk dan wordt een derde onafhankelijke partij ingeschakeld die partijen bindend adviseert over de afwikkeling van de klacht. U dient uw bezwaren schriftelijk te richten tot: NFG , t.a.v.......... klacht. Een advocaat gebonden aan genoemd kantoor doet uitspraak van na partijen te hebben gehoord. Eventuele consequenties worden door GroepsGeluk snel afgehandeld.

1.5 De klacht wordt geregistreerd en voor een duur van 2 jaar na datum van indienen bewaard.

Als B-lid van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) valt Désirée, als trainer/coach/ therapeut onder de klacht- en tuchtregeling van de NFG. Deze klachtenregeling is toegankelijk voor cliënten en andere belanghebbenden die staan ingeschreven bij www.de-nfg.nl.

Als je klachten hebt betreffende de hulpverlening en dienstverlening doet je er goed aan dit te bespreken. Is dit niet bevredigend, dan kunt je met je klacht terecht bij de beroepsorganisatie NFG. Daar kun je je klacht indienen. Het college toetst het gedrag/ beroepsmatig handelen van de psychosociaal therapeut aan de regels van de beroepscode (zie www.de-nfg.nl)

Algemene voorwaarden GroepsGeluk coaching & therapie

Algemeen
GroepsGeluk is onderdeel van AllesKids&Co van Désirée Farro- Joosen. Désirée is eigenaar, trainer en coach van GroepsGeluk en als psychosociaal therapeut aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG). Staat geregistreerd onder registratienummer:8671. Als zodanig baseert ze haar beroepsmatig handelen op de beroepscode van de NFG. Voor meer informatie kun u terecht bij www.de-nfg.nl

Verhindering
Indien bij verhindering tenminste een week van tevoren afgezegd wordt, wordt de voor u gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij te laat komen of afzeggen binnen een week zullen de kosten voor de geplande afspraak in rekening worden gebracht. Tijdig verzetten van de afspraak is mogelijk.

Aansprakelijkheid
Voor de begeleiding geldt dat ik al mijn kennis en ervaring aanwend om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Ondanks een zeer zorgvuldige behandeling is AllesKids&Co niet aansprakelijk voor eventuele schade of overlast die samenhangt met of voortvloeit uit de coaching of therapie. AllesKids&Co is ook niet aansprakelijk voor enigerlei schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met, de behandelingen die door AllesKids&Co (uit)gevoerd zijn.

Vertrouwelijkheid
Als behandelend therapeut ben ik verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de therapie- en coachsessies, tenzij het wettelijke verplicht is om een melding te doen. Indien er, in het belang van de cliënt, overleg moet zijn met derden, zal er altijd eerst toestemming worden gevraagd.

Begeleiding kinderen t/m 16 jaar
Het is wettelijk bepaald dat voor coaching en therapie van kinderen onder de 16 jaar, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. Bij gescheiden ouders is een handtekening, indien beide gezaghebbend, van beide ouders verplicht.

Bij niet-gescheiden ouders is een handtekening van beide ouders gewenst, of de ondertekende ouder draagt er de zorg voor dat de eventuele andere gezaghebbende partner wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere partner op enige wijze bezwaren maakt tegen de therapie of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Behandelend therapeut kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Verslag
Op verzoek van de cliënt of de ouders van de cliënt kan er een schriftelijk verslag naar derden (bijvoorbeeld school of werk) worden gemaakt. De kosten die hiervoor in rekening worden gebracht, worden vooraf vermeld.

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je bent vrij om het te helemaal door te lezen. Maar in kort wil ik je aangeven: AllesKids&Co gaat discreet met persoonlijke gegevens om.

Gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijke voor verwerking van gegevens ben ik, Désirée Farro, de eigenaresse van AllesKids&Co, gevestigd in Nijmegen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 64257541

Persoonsgegevens
Jouw contactgegevens (zoals naam, e-mail, adres, telefoonnummer en social media accounts) zijn voor mij en voor mij alleen. Ik gebruik deze om contact met jou te houden over de weg die wij samen gaan als Désirée van AllesKids&Co en GroepsGeluk en cliënt van AllesKids&Co en GroepsGeluk.
Ik vraag alleen naar jouw contactgegevens nadat je ja hebt gezegd op met mij te werken. Zie je er na een oriëntatie van af, dan is dat prima. Dan verdwijnen jouw eventuele gegevens uit mijn systeem.

Verwerken persoonsgegevens
Mocht je instemmen om met mij te werken (of het nu om therapie, coaching, workshops, training of welke dienst dan maar ook van AllesKids&Co gaat) dan kan ik je om aanvullende gegevens vragen. Bijvoorbeeld in een inschrijfformulier of tijdens een gesprek. Met alles wat besproken is, ga ik discreet om. Ik zal alleen informeren naar aanvullende informatie die van belang is voor de samenwerking. Indien uitwisseling aan derden van belang is, zal dit alleen met jouw toestemming gebeuren.

Beveiliging
Bij wet wordt van mij verlangd dat ik jouw gegevens bescherm. Dat doe ik ook. Op internet bewaar ik niets van jou. Alles wat we via WhatsApp of Facebook Messenger bespreken blijft daar en wordt beschermd door de privacy overeenkomsten waar wij mee hebben ingestemd als gebruikers van die diensten. Mail en sms zit in mijn apparaten. Alleen ik heb toegang tot mijn telefoon, tablet en computer. Deze zijn beveiligd met een code.
Mijn sites (www.alleskidsenco.nl en www.groepsgeluk.nl) zijn etalages, alleen voor eenzijdig verkeer. Ik schrijf en jij leest. Je kunt daar geen interactie met mij hebben en ik sla daar ook niets op van jou. Ik ben bij een van de betrouwbaarste servers die er zijn en vertrouw op de bescherming van gegevens door Antagonist. Ik gebruik geen cookies.

Niet digitale gegevens
Een enkele keer schrijf ik iets over jou op of bewaar iets wat je bij mij maakte. Ik bewaar dat in een afgesloten kast. En alleen ik weet waar de sleutel verstopt is.

Termijnen waarop ik gegevens bewaar
Bij het bewaren van gegevens houd ik me aan de wettelijke en fiscale verplichtingen zoals de plicht aan de Belastingdienst van het 7 jaar bewaren van facturen.

Jouw rechten
Ik respecteer jouw privacy sowieso vanuit mijn professionele ethiek. Het recht om jouw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen heb je te allen tijde.